WYCIECZKA KLAS VI
15 stycznia 2019
Redaktor

9 stycznia br. młodzież z klasy VI a i VI b wraz w opiekunami wyruszyła do wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. HYDROPOLIS to miejsce, w którym można znaleźć różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, repliki oraz modele
i bogate w informacje ekrany dotykowe. Wszystkie te dobra służą, aby ukazać wodę z różnych
i fascynujących perspektyw. Nasze zwiedzanie rozpoczęło się od projekcji 360° na olbrzymim ekranie, którą stanowił kilkuminutowy film o powstaniu wody na Ziemi. W strefie historii inżynierii wodnej mogliśmy poznać i samodzielnie sprawdzić działanie wynalazków wodnych z czasów starożytnych np. koło wodne czy śruba Archimedesa. W kolejnych strefach poznawaliśmy proces produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Na zakończenie miały miejsce warsztaty chemiczne dotyczące wód słodkich i słonych. Zajęcia były poświecone gęstości wody. Uczniowie stworzyli m. in. barwną tęczę w probówce
z różnych cieczy, oraz sprawdzali jaką barwę przybiera substancja chemiczna w danym środowisku w zależności od pH.