„Warsztaty z Ludolfiną” czyli o Dniu Liczby Pi
21 marca 2019
Redaktor

Warsztaty z Ludolfiną” czyli o Dniu Liczby Pi

12 marca, podczas lekcji matematyki, uczniowie klas IV, V oraz VIIa świętowali dzień stałej matematycznej – liczby Pi

π ≈ 3,141592653589793238462643383279502884197169…

Już starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego – ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3. W Starym Testamencie obwód był trzykrotnością średnicy. Matematycy od dawna starali się wyznaczyć jak najwięcej cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. W 1610 roku uczony Ludolf van Ceulen podał 35 cyfr po przecinku. Na jego cześć liczba π nazywana jest Ludolfiną. W dzisiejszych czasach do obliczenia milionów cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π używa się komputera.

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli ciekawy film, a następnie rozpoczęli pomiary kół i okręgów, które ze sobą przynieśli. W parach mierzyli średnice oraz obwody talerzy, nakrętek do słoików, tarczy do lotek, taśmy klejącej, misek, płyt CD, papierowych kół wyciętych z tektury czy hula-hop. Zamieniali odpowiednie jednostki oraz przy pomocy kalkulatorów dzielili obwód przez średnicę. Swoje pomiary starali się wykonywać jak najdokładniej, aby wynik dzielenia był najbliższy liczbie Pi. Na koniec zajęć dzieci wzięły udział w konkursie na najciekawszą rymowankę, hasło lub rebus o liczbie Pi. Zajęcia okazały się dla uczniów ciekawym przeżyciem – nauką poprzez zabawę.

Źródło: www.math.edu.pl, www.liczbapi.gwo.pl

Tekst i foto: Anna Wybierała