Informacja
16 września 2019
Redaktor

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie

Po dwóch latach pracy zakończyliśmy pełną informatyzację. W szkole zamontowano światłowód oraz WiFi we wszystkich budynkach, a szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu mamy szybki i bezpieczny internet utrzymywany ze środków budżetu państwa. Podczas wakacji wyremontowano bibliotekę szkolną i zostało stworzone Multimedialne Centrum Biblioteczne. Placówka przystąpiła również do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Od września 2019r. został uruchomiony dziennik elektroniczny Librus.

Wydanie loginów i haseł dla rodziców odbędzie się w dniu 17.09.br. podczas zebrań. Jeśli ktoś z rodziców nie będzie obecny na zebraniu będzie mógł odebrać je również podczas „otwartych drzwi” w dniu 01.10.br. u wychowawców klas. Po tych terminach będzie można odebrać loginy i hasła w sekretariacie szkoły.

Mam nadzieję, że wprowadzenie dziennika elektronicznego ułatwi Państwu kontakt ze szkołą i pozytywnie wpłynie na podniesie jakości pracy placówki oświatowej.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły