Projekt eTwinning “Czy wiesz, co czujesz?”
5 listopada 2019
Redaktor

Uczniowie klas VIIa i VIIb realizują projekt eTwinning „CZY WIESZ, CO CZUJESZ?” Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć, poświęconych rozpoznawaniu własnych i cudzych emocji. W ramach projektu młodzi ludzie będą pracować nad rozwojem empatii, przyjrzą się własnemu postrzeganiu świata, dowiedzą się, że wszystkie odczuwane emocje są potrzebne (choć nie wszystkie przyjemne).

Uczniowie klasy VIIb przygotowali MEMORY GAME z emotkami figur geometrycznych i zamieścili na nich nazwy uczuć w języku polskim i angielskim.

I.Weichbrodt, P. Janicka