Gabinet Dentystyczny
27 listopada 2019
Redaktor

Gabinet Dentystyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim informuje, że na podstawie Porozumienia Nr W/242/19 z dnia 21 listopada 2019 r. między Gminą Koźmin Wielkopolski, a Specjalistyczną Praktyką Stomatologiczną Witold Nowak, uczniowie Naszej szkoły mogą zgłaszać się do lekarza dentysty Pana Witolda Nowaka ul. Cieszyńskiego 15 w Koźminie Wielkopolskim.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Przychodnię usług w zakresie:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

3) współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.