Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci
15 grudnia 2019
Redaktor

UNIWERSYTET DZIECI W JEDYNCE

Uczniowie klasy IV a i VI c w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w projekcie realizowanym w ramach programu „Uniwersytet dzieci”. Program ten ma na celu zachęcanie dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierać edukację dzieci w szkołach podstawowych.  Misją Uniwersytetu jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.

Klasa VI c w tym roku realizuje projekt „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”

Podczas zajęć uczniowie rozwiną swoją empatię, samoświadomość oraz poznają sposoby akceptowania trudnych odczuć.

Klasa IV a realizuje projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”.

Aby zapewnić dzieciom dobry start w życiu, należy kształtować ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat!

Dzięki udziałowi w projekcie Lekcje z klasą uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.

Zajęcia są ciekawe, prowadzone w formie warsztatów na podstawie materiałów opracowanych przez ekspertów. Uczniowie jak na studentów przystało mają indeksy, w których zbierają naklejki otrzymane po każdych zakończonych zajęciach oraz rysują / opisują czego nauczyli się na poszczególnych lekcjach.

Więcej informacji na temat projektu: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/lekcje-z-klasa-czy-wiesz-jak-odczytywac-emocje-1