KONFERENCJA DLA KLAS ÓSMYCH
19 grudnia 2019
Redaktor

„ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM, A LOKALNY RYNEK PRACY W GMINIE KOŹMIN WIELKOPOLSKI”

             W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyła się po raz drugi konferencja pod nazwą  „ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM, A LOKALNY RYNEK PRACY W GMINIE KOŹMIN WLKP.” Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Paterek w Koźminie Wlkp. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor szkoły mgr Jacek Zawodny, który podkreślił istotne znaczenie szkolnictwa zawodowego oraz podziękował właścicielowi ODZ Paterek panu Stanisławowi Paterkowi za możliwość zorganizowania w „jego murach” tejże konferencji. Następnie głos zabrał pan Stanisław Paterek, który opowiedział o firmie, w której mieliśmy przyjemność gościć. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dotyczącego„Znaczenia doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej”, którą przedstawiła pani Beata Kuzia doradca  zawodowy w SP Nr 1, a także zapoznali się prelekcją na temat „Lokalnego rynku pracy oraz rynku edukacyjnego w powiecie krotoszyńskim, który zaprezentowała pani Małgorzata Grzempowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Tematykę „Szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych” przybliżyła zgromadzonym pani Sylwia Kolenda pracownik ODZ Paterek. Poza tym zaproszeni goście i uczniowie mieli okazję zapoznać się także z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Krotoszyński pan Stanisław Szczotka, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starosta Powiatowego Krotoszynie wraz z Naczelnikiem panem Przemysławem Wójcikiem, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie pani Daria Szpurtacz, Kierownik Referatu Oświaty w Koźminie Wlkp. pani Irena Serek, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, pracodawcy lokalnych firm oraz najważniejsi uczestnicy tej konferencji czyli uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami. Na koniec zaproszeni goście zabrali udział w dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego oraz lokalnego rynku pracy. Dziękujemy bardzo wszystkim za przybycie i udział w konferencji, co oznacza, że wszyscy rozumiemy istotę zagadnienia.

Tekst Beata Kuzia, fot. ODZ Paterek