Zarządzenie Dyrektora szkoły
6 lutego 2020
Redaktor

Zarządzenie Dyrektora szkoły

 Szanowni Państwo, z dniem 10 lutego 2020 r. wprowadza się system domofonów i dzwonków oraz procedury kontaktów i przebywania osób trzecich w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie.

 

 1. Zasady dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły, w godz. 630 – 1630.
 2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.
 3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu.
 4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy placówki.
 5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem lub wychowawcą przychodzi do szkoły w czasie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Okres adaptacyjny dla uczniów klas 1 SP Nr 1 trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do godziny 800.
 7. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 8. Zabrania się rodzicom zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy nie odbywają się w nich lekcje, proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach (domofon//dzwonek/telefon).
 10. Po skończonych zajęciach, dzieci klas młodszych schodzą do wyjścia B, gdzie odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów/upoważnione osoby, a uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej udają się bezpośrednio do niej.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni/upoważnione osoby do odbioru ucznia, czekają za dzieckiem na boisku szkolnym.
 12. O godz. 1630 szkoła jest zamykana.
 13. Na sygnał dzwonka – pracownik szkoły – otwiera drzwi wejściowe.
  Od tej chwili za bezpieczeństwo osób/dzieci i przestrzeganie regulaminu wynajmu sali gimnastycznej i innych pomieszczeń odpowiada wynajmujący. Za szkody materialne spowodowane przez uczestników wynajmujących salę bądź inne pomieszczenia odpowiada wynajmujący.
 14. W dniach, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze do budynku szkoły będzie można wejść tylko od strony ul. Glinki na sygnał domofonu lub dzwonka.
 15. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych drzwi budynku szkoły będą zamykane.

 Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie. Wszelkie niedogodności funkcjonowania procedur można zgłaszać do dyrektora szkoły osobiście lub pisemnie.

 

Z wyrazami szacunku,

 mgr Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły

  Koźmin Wielkopolski, dn. 06 lutego 2020 r.