KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
24 marca 2020
Redaktor

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. i Zarządzenia Nr 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie kształcenia na odległość wprowadza się regulacje, które w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję ponadto, że szkoła dokonała analizy sytuacji w oparciu o sygnały od nauczycieli i rodziców. Zdiagnozowano problemy dotyczące organizacji i realizacji kształcenia na odległość, o czym poinformowaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dn. 20.03.2020 r.

Jakie problemy zdiagnozowano?

– utrudniony dostęp uczniów do komputera w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym. Będzie to poważny problem w sytuacji, gdy nauczyciele prowadziliby lekcje on-line i uczeń w danym momencie musiałby skorzystać z komputera równocześnie ze swoim rodzeństwem,

– obciążone serwery edukacyjne z interaktywnymi ćwiczeniami, do których dostęp wysyłają uczniom nauczyciele. Uczniowie zgłaszają, że dopiero po całodniowych próbach udaje im się wejść na stronę i wykonać ćwiczenie,

– niesystematyczność w logowaniu się uczniów i ich rodziców na e-dziennik, ponadto rodzice i ich dzieci nie czytają wszystkich wiadomości,

– mimo logowań w systemie (analizując statystyki logowań) rodzice nie odczytują wiadomości ze wszystkich przedmiotów,

– niektórzy rodzice dalej korzystają z aplikacji, która nie daje dostępu do wiadomości,

– brak odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym przez uczniów,

– brak dostępu do Internetu lub jego słaby zasięg,

– brak dostępu niektórych dzieci do sprzętu i oprogramowania.

Mimo braku czasu (dwa dni robocze) udało się zasięgnąć opinii on line od Przewodniczących zespołów i Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców. Biorąc powyższe sygnały pod uwagę wprowadza się zasady kształcenia na odległość. Informacja dla rodziców i uczniów będzie dostępna w dzienniku elektronicznym. Proszę się zapoznać.

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny