Komunikat Dyrektora szkoły
15 maja 2020
Redaktor

Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo, ponad dwa miesiące temu przyszło mi zmierzyć się z nową i bardzo trudną sytuacją. To moment kiedy trzeba było zamknąć szkołę i zarządzać placówką zdalnie i wirtualnie. To o tyle trudne, bo trzeba było sprostać wyzwaniu walki z „niewidzialnym wrogiem”.

Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby dzieci były bezpieczne i aby zapewnić jak najlepsze możliwości prowadzenia nauki zdalnej. Nauczyciele w tym czasie musieli się zmierzyć z wieloma problemami technicznymi i organizacyjnymi. Trzeba też wspomnieć, że w momencie kiedy pojawiło się zagrożenie koronawirusem, na 14 dni zdecydowałem zamknąć budynek, a pracowników administracji i obsługi wysłałem do domu, aby nie narażać ich na ewentualne niebezpieczeństwo.

W kwietniu i maju pracownicy obsługi i administracji wykonali wiele prac, dzięki którym odświeżyliśmy bazę dydaktyczną i stworzyliśmy lepsze warunki do nauki.

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało od poniedziałku, 18 maja br. przywrócić możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

I tak będzie również w naszej placówce, bo rodzice zdecydowali o posłaniu swoich dzieci do szkoły na zajęcia. Zapewniam, że będą one prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. W szkole wprowadzono zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

 

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny