KOMUNIKAT DYREKTOR SZKOŁY
28 maja 2020
Redaktor

KOMUNIKAT DYREKTOR SZKOŁY

Przypominam, że 01.06.2020 r. (Dzień Dziecka) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty ulegają również zmianie kolejne dni wolne od zajęć dydaktycznych. Będą to dni 16, 17, 18.06.2020 r.

Dyrektor szkoły
Jacek Zawodny