Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia
28 maja 2020
Redaktor

Uczniowie klasy II a brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, zorganizowanym na terenie szkoły przez Panie E. Wojtkowiak, A. Wybierała. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Ocenie podlegała każda odpowiedź. Za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędną zaznaczoną –1 punkt. Na podstawie opublikowanych wyników przyznane zostały nagrody oraz wystawione dyplomy, zgodnie z ujętymi w regulaminie zasadami.

                                Chojnicka