ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI PUSZEK
28 maja 2020
Redaktor

W imieniu Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przekazali nam puszki i w dniu wczorajszym dostarczyli je do szkoły. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tak dużym odzewem z Państwa strony. Ze sprzedaży puszek uzyskaliśmy kwotę 867,50 zł, którą wpłaciliśmy na rzecz naszej uczennicy Amelki Taszarek.

Zachęcamy do dalszego zbierania puszek, ponieważ w nowym roku szkolnym będzie miała miejsce kolejna edycja konkursu “BILET DO KINA ZA ALUMINIUM”.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i Amelki.

Pozdrawiam serdecznie

Monika Nowakowska

Przewodnicząca Rady Rodziców