Funkcjonowanie biblioteki od 1 czerwca 2020 r.
29 maja 2020
Redaktor

Komunikat dotyczący funkcjonowania biblioteki od dnia 1 czerwca 2020

Przyjmowanie zwrotów książek do biblioteki (lektury i inne)

2 czerwca 2020 r. WTOREK klasy VII i VIII, IV a

8:00-8:30    oraz   14:00-14:30          VII a

8:30-9:00    oraz   14:30-15:00          VII b

9:00-9:30    oraz   15:00-15:30          VIII a

9:30-10:00 oraz   15:30-16:00         VIII b

10:0-10:30  oraz   16:00-16:30          IV a

 

3 czerwca 2020 r. ŚRODA – klasy V-VI

8:00-8:30 oraz      14:00-14:30          V a

8:30-9:00 oraz      14:30-15:00          V b

9:00-9:30 oraz      15:00-15:30          V c

9:30-10:00 oraz    15:30-16:00          VI a

10:00-10:30 oraz 16:00-16:30           VI b

11:00-11:30 oraz 16:30-17:00           VI c

 

4 czerwca 2020 r. CZWARTEK – klasy I-III

8:00-8:30    oraz   14:00-14:30          I a

8:30-9:00    oraz   14:30-15:00          I b

9:00-9:30    oraz   15:00-15:30          II a

9:30-10:00  oraz   15:30-16:00          II b

10:00-10:30 oraz 16:00-16:30          III a

10:30-11:00 oraz 16:30-17:00          III b

 

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. będzie możliwość, aby wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej. Obsługa czytelnika jest aktualnie ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Uczeń/rodzic powinien skontaktować się nauczycielem bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego celem zamówienia wybranej książki.
W wyznaczonym w szkole miejscu, podpisane imieniem i nazwiskiem książki, będą czekać na odbiór czytelnika w umówionych wcześniej godzinach. Zwrotu wypożyczonych w tym czasie książek należy dokonać do dnia 10 czerwca br.

 

ZASADY ZWROTÓW KSIĄŻEK (lektury i inne zbiory)

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek oraz terminy.
 2. Dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 3. Uczeń/rodzic powinien zwrócić uwagę na stan książek: na czystość i estetykę (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia). Jeśli książka została uszkodzona (popisana, zalana) to należy odkupić nowy egzemplarz.
 4. Zwrot książek:

– wypożyczone książki należy zwracać zapakowane w reklamówkę,

– należy przygotować kartę informacyjną: imię, nazwisko ucznia, klasa i włożyć tę kartę lub nakleić na torbę z książkami,

– książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście,

– książki będą odbierane od rodziców/uczniów od strony parkingu/okno przy wejściu służbowym.

5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia      zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem dziennika  elektronicznego.

 1. Książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone i godziny.
 2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

16 czerwca 2020 r. klasa VIII a        po egzaminie (każdy indywidualnie)

17 czerwca 2020 r. klasa VIII b        po egzaminie (każdy indywidualnie)

 

15 czerwca 2020 r. poniedziałek

8:00-8:30    oraz   14:00-14:30          VI a

8:30-9:00    oraz   14:30-15:00          VI b

9:00-9:30    oraz   15:00-15:30          VI c

9:30-10:00  oraz   15:30-16:00          VII a

10:00-10:30 oraz 16:00-16:30          VII b

 

19 czerwca 2020 r. piątek

8:00-8:30    oraz   14:00-14:30          V a

8:30-9:00    oraz   14:30-15:00          V b

9:00-9:30    oraz   15:00-15:30          V c

9:30-10:00  oraz   15:30-16:00          IV a

 

22 czerwca 2020 r. poniedziałek

8:00-8:30    oraz   14:00-14:30          I a

8:30-9:00    oraz   14:30-15:00          I b

9:00-9:30    oraz   15:00-15:30          II a

9:30-10:00  oraz   15:30-16:00          II b

10:00-10:30 oraz 16:00-16:30          III a

10:30-11:00 oraz 16:30-17:00          III b

 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu podręczników oraz terminy.
 2. Dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 3. Zwrotu podręczników należy dokonywać:

– w kompletach, po usunięciu foliowych okładek,

– po usunięciu zapisanych ołówkiem notatek.

 1. Uczeń/rodzic winien zwrócić uwagę na stan podręczników: na czystość i estetykę – czy nie ma uszkodzeń.
 2. Zwrot podręczników:

– cały komplet podręczników należy zwrócić zapakowany w przeźroczystą torbę,

– należy przygotować kartę informacyjną: imię, nazwisko ucznia, klasa oraz spisać nazwy podręczników i nr inwentarzowy (nr znajduje się wewnątrz pod pieczątką biblioteki) np. J. Polski nr 1234, Matematyka nr 4321 itd. i tę kartę włożyć lub nakleić na torbę z podręcznikami,

– książki przynoszone są do szkoły w wyznaczone miejsce, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście,

– podręczniki będą odbierane od rodziców/uczniów od strony parkingu/okno przy wejściu służbowym.

 1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone i określone dni i godziny w celu uniknięcia grupowania się osób.
 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

                                                                                        Monika Raś