Ogłoszenie
25 czerwca 2020
Redaktor

Ogłoszenie

Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły w budynku A.

Można się zapoznać w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie od 29.06 do 03.07.2020 r.