Wespół w zespół
17 września 2020
Redaktor

Wespół w zespół – opisujemy kamyk z górskiej wędrówki

         Wykonywanie zadań w grupach sprzyja zaangażowaniu dzieci z całej klasy. Uczniowie mają możliwość częstego zabierania głosu, reagowania na to, co mówi kolega z jego grupy (dopowiadanie, uzupełnianie) bądź z grupy sąsiadującej (wygłaszanie swojego punktu widzenia, swoich obserwacji). Pracując w grupach, uczniowie mają znacznie więcej okazji do wypowiadania się, podejmowania inicjatyw i dokonywania wyborów. Poniżej uczniowie klasy III a podczas pracy na lekcji.

Beata Chojnicka