Podaruj wiersz
16 października 2020
Redaktor

Podaruj wiersz | Ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie podarowali wiersze…

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”.  Wybrane przez siebie wiersze ofiarowali nauczycielom i pracownikom szkoły.

Zbigniew Herbert pisał swoje listy-wiersze dla przyjaciół, ważnych dla niego osób, ludzi, których cenił. Ten gest poety stał się inspiracją dla ogólnopolskiej akcji „Podaruj wiersz”,  której celem jest  budowanie międzyludzkich, międzypokoleniowych  relacji.  O te relacje dbamy na co dzień również w szkolnej społeczności, dlatego nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do akcji właśnie przy okazji  obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  Uczniowie w domowym zaciszu wybierali wiersze, słowa poezji,  z którymi się utożsamiali, które wyrażały ich uczucia, myśli, przekonania…  Przepisywali je odręcznie na papeterię, a następnie, za pomocą specjalnie uruchomionej szkolnej poczty, ofiarowali nauczycielom i pracownikom szkoły.  Ten gest musiał być poprzedzony uważną, pogłębioną  lekturą,  wymagał również od ucznia wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Uczniowie podarowali nie tylko wiersz, ale również swój czas, swoją wrażliwość – niektórzy sami napisali własne dzieła! Odręczne przepisanie wiersza nadało mu formę realnej obecności przy drugiej osobie – adresacie wiersza. To zaangażowanie uczniów uczyniło z gestu ofiarowania wiersza dar niezwykle cenny.

Ewa Gocka, Monika Raś, Marzena Adamkiewicz,

Hania Głuszek, Marcin Ziętkiewicz