Przypomnienie – “Otwarte Drzwi”
2 listopada 2020
Redaktor


Przypominamy, że w dniu 3 listopada 2020 (wtorek):

w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami

w ramach “OTWARTYCH DRZWI”.

Ze względu na istniejącą sytuację, konsultacje odbywają się

za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.