KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
12 listopada 2020
Redaktor

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Informuję, że do komunikacji służy dziennik elektroniczny Librus. Tam są przekazywane wszystkie informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Do lekcji on line służy platforma Microsoft Teams.

Życzę dużo zdrowia i spokoju.

Dyrektor szkoły
Jacek Zawodny