Podziękowanie – “Podaruj wiersz”
6 grudnia 2020
Redaktor

Oficjalne podziękowanie dla naszej Jedynki, za wzięcie udziału w akcji „Podaruj wiersz”, przesłane przez p. Magdę Bliźniuk i Monikę Czapkę (koordynatorki akcji społecznej), 
w imieniu Fundacji im. Z. Herberta.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tej ogólnopolskiej akcji i 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wybrane przez siebie wiersze ofiarowali nauczycielom
i pracownikom szkoły.

Realizacja: E. Gocka, M. Raś, H. Głuszek, M. Ziętkiewicz, M. Adamkiewicz

#podarujwiersz #Fundacja im. Zbigniewa Herberta