“Głoski ukryte w obrazkach” – wyniki
14 kwietnia 2021
Redaktor

Wyniki konkursu logopedycznego

W dniu 13 kwietnia br. rozstrzygnięto konkurs „Głoski ukryte w obrazkach”, który był adresowany dla uczniów klas I-IV. Zadaniem było przedstawienie dowolną techniką różnych głosek. Powołane jury za kryterium oceny przyjęło: kreatywne podejście do tematu, samodzielność wykonania prac, pobudzanie wyobraźni, a także rozwijanie sprawności językowej. Nasi uczniowie wykazali się pomysłowością. Wśród nadesłanych prac przyznano  następujące miejsca:

I miejsce: Katarzyna Bachorz kl. II b

1 miejsce

II miejsce: Dawid Dykcik kl. III b

2 miejsce

III miejsce: Zuzanna Klarzyńska kl. III a

3 miejsce

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie! Gratulujemy zwycięzcom!

M. Dubisz, M. Raś