Komunikat
2 maja 2021
Redaktor
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej
pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. 

- Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 
- Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) - szczegóły podamy w kolejnym komunikacie.

- Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już
stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Życzę dużo wypoczynku podczas majówki. Do zobaczenia w murach szkoły!

Z wyrazami szacunku,
Jacek Zawodny
Dyrektor