Podsumowanie “Wiosna słowem malowana”
22 maja 2021
Redaktor

Dnia 20 maja 2021 r. komisja konkursowa w składzie: Marcin Ziętkiewicz, Anna Kaj, Paulina Janicka dokonali oceny prac konkursowych „WIOSNA SŁOWEM MALOWANA”. Na konkurs wpłynęło 21 prac od uczniów z klas IV-VIII.

Powołane jury za kryterium oceny przyjęło: długość utworu, bogactwo środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia tematu, kreatywność, estetykę wykonania.

Jury przyznało:

I miejsce – Wiktoria Chojnicka kl. VII c

II miejsce Piotra Antoniewicz kl. VI a

III miejsce Maria Maćków kl. VIII b

Dodatkowo przyznano 4 wyróżnienia:

Adam Banaszak kl. V a, Kamil Balcerek kl. VI a, Julia Chojnicka kl. VIII b, Bartosz Nowak kl. VI a.

Dziękujemy za wszystkie wiersze i załączone prace plastyczne. Gratulujemy!

Nagrody zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły.

Organizator: M. Raś, M. Dubisz