Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?
24 czerwca 2021
Redaktor

Uczniowie klasy 5 a w bieżącym roku szkolnym realizowali w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie projekt “Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?”

Uczniowie zrealizowali cykl 8 lekcji w ramach godzin wychowawczych, spełniających założenia podstawy programowej.

Podczas kreatywnych zajęć rozwinęli kompetencje społeczne, w tym umiejętność współpracy, a także dowiedzieli się, jak planować i realizować projekt oraz dążyć do wspólnego celu.

Misją Uniwersytetu Dzieci w Klasie jest rozbudzanie ciekawości dzieci! Podczas realizacji projektu klasa mogła wziąć udział w Wykładzie Uniwersytetu Dzieci, a nauczyciel został zaproszony na konferencję “Inspiruję do nauki i rozwoju” – w tym roku online.

Uniwersytet Dzieci w Klasie
dyplom dla klasy
certyfikat

http://sp1.kozminwlkp.pl/wp-content/uploads/2021/06/Podsumowanie_projektu_Uniwersytet_Dzieci_w_Klasie.pptx