Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
29 czerwca 2021
Redaktor

“Dziwny jest ten świat…” śpiewał Czesław Niemen, modyfikując te słowa można by powiedzieć – dziwny był ten rok…

W związku z istniejącą sytuacją apel z okazji zakończenia roku szkolnego został podzielony na trzy części: klasy 1 – 3, klasy 4 -6 oraz klasy 7-8.

Każda z części rozpoczęła się od wystąpienia Przewodniczącej szkoły oraz przemówienia Dyrektora szkoły, który powitał uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zebranych gości. Pan Dyrektor powiedział, że “…nadeszła chwila, której wyczekiwaliśmy już od pierwszych dni roku szkolnego. Jesteśmy jeszcze w szkole, lecz zapewne myślami większość z nas jest już daleko stąd. Przemierzamy góry, kąpiemy się w morzu, pływamy po jeziorze. Jednak zanim to nastąpi, odbierzecie świadectwa, które są podsumowaniem Waszej tegorocznej pracy.” Mówił też “że bieżący rok szkolny był bardzo trudny dla nas wszystkich. Przyszło nam zmierzyć się z „niewidzialnym wrogiem” i pandemią koronawirusa. Przez siedem miesięcy mieliśmy zdalną naukę i nasza aktywność przeniosła się do „wirtualnej sieci”. Brakowało nam codziennej aktywności. Jest
to  nowa,  nieznana dotąd sytuacja, która wiąże się z olbrzymim lękiem i poczuciem zagrożenia. “

Uczniom, którzy mimo trudnej sytuacji uzyskali wysokie wyniki w nauce, zdobyli tytuły laureatów i finalistów w konkursach wręczono nagrody.

Gratulujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca, szczególne gratulacje należą się wyróżnionym uczniom.

Klasy 1 – 3

Klasy 4 – 6

Podczas uroczystego zakończenia klas 4 – 6 nastąpiło przekazanie władzy nowej przewodniczącej szkoły. Dziękujemy Julce Ratajczyk za całoroczną pracę, a nowej przewodniczącej Mai Taladze życzymy powodzenia.

Uczniowie poznali również zwycięzcę „Corridy ortograficznej, czyli walki z bykami ortograficznymi”. Była to rywalizacja między klasami IV realizowana w minionym roku szkolnym w ramach innowacji dydaktyczno-metodycznej.  Zaszczytny tytuł POGROMCY BYKÓW oraz piniatę w kształcie pucharu otrzymała klasa IV b, która okazała się najlepszą w dziedzinie ortografii. Uczniom klasy IV a przekazano nagrodę pocieszenia w formie ogromnego cukierka 😊 

Klasy 7 – 8

Ostatnia część apelu była wyjątkową z dwóch powodów: po pierwsze pożegnanie absolwentów klas 8, po drugie pożegnanie wieloletniego pracownika szkoły p. Andrzeja Waścińskiego.

Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Nowakowska oraz rodzice uczniów klas 8.

Motto przewodnie brzmiało: “Do mety przybywa się tylko po to, aby wyruszyć dalej…” Słowa te pojawiały się w przemówieniach zaproszonych gości.

W dotarciu do mety, przydatne mogą być słowa wypowiedziane przez Dyrektora: „Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie traćcie świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.”

W czasie przemówień padło wiele miłych słów podziękowań i gratulacji. Nie zabrakło też łez radości, szczęścia i pożegnania.

Absolwentom życzymy powodzenia na nowych drogach, aby dążyli do kolejnej mety. Pamiętajcie:

“Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.”

Emeryta p. Andrzeja Waścińskiego pożegnali uczniowie, pracownicy oraz Rada Rodziców.