Nowoczesna baza dydaktyczna
3 listopada 2021
Redaktor

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne. Od Fundacji Banku PKO BP udało się pozyskać biurka, szafy i krzesła. Meble stanęły w izbach lekcyjnych i salach komputerowych. W szkole dokonano wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych w ramach subwencji oświatowej. Natomiast z rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 „ Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.2 – dokonane zostaną zakupy nowości wydawniczych oraz elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej.

W szkole realizowane będzie również przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę.” W ramach tego projektu jest przygotowana wycieczka krajoznawcza po Polsce dla uczniów szkoły.

Placówka przystąpiła również do programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem akcji jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Dzięki pozyskanym środkom i wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Gminy Koźmin Wielkopolski, Fundacji Banku PKO BP i Banku PKO BP Oddział w Koźminie Wielkopolskim możliwy jest rozwój szkoły i polepszanie bazy dydaktycznej służącej uczniom. Łączna suma środków z programów i projektów to ponad 200 tys. zł.