PROJEKT EDUKACYJNY Młody e–lider
22 listopada 2021
Redaktor

Od września do listopada br. uczniowie klas VI, VII i VIII naszej szkoły brali udział w projekcie edukacyjnym Młody e–lider – ścieżka cyfryzacji, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z organizacją pozarządową – Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

Celem głównym ogólnopolskiego projektu Młody e-lider jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e – liderami.

E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego – również z turystyki i logistyki.

Nasi uczniowie brali udział w 3 etapach projektu:

Poza szkołą: 24 i 26 września dzieci wraz opiekunami osobiście wybrały się na Uniwersytet Szczeciński. Uczniowie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi studenci biorąc udział w bardzo ciekawych zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich. Dzieci zwiedziły również Szczecin w wędrówce po mieście z przewodnikami.

Od 3 do 9 listopada gościli w naszej szkole edukatorzy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!. Panie przeprowadziły wśród uczniów zajęcia teoretyczno – praktyczne, które polegały m.in. na kodowaniu z edukacyjnymi robotami – ozobotami czy programowaniu.

19 listopada w naszej szkole gościły dwie Panie z Uniwersytetu Szczecińskiego – koordynatorki projektu, które podsumowały i przeprowadziły wśród uczniów ewaluację działań projektowych.

Warto wymienić tematykę zajęć:
Technologia na co dzień.
Krytyczne podejście do źródeł informacji.
Jak kreować wizerunek w sieci?
BHP z technologią.
Komunikacja (nie tylko) w sieci.
Digitalni – Kreatywni.
Nauka z TIK.

Z rozmów z uczniami wynika, że są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie. Wymieniali same jego zalety i zgodnie stwierdzili, że zgłosiliby swój udział ponownie, bo warto uczyć się metodą projektu.

Anna Wybierała – szkolny koordynator projektu