Podziękowanie
14 lutego 2022
Redaktor

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom, Partnerom, Darczyńcom oraz Sponsorom Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim, którzy zorganizowali, pomogli i wsparli organizację zabawy karnawałowej. Była ona zarazem podsumowaniem obchodów Jubileuszy: 150-lecia szkoły i 115-lecia strajku szkolnego.

To dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności możliwy jest rozwój szkoły, która ma tak piękną tradycję i historię, ale i tworzy podwaliny pod coraz lepsze warunki dydaktyczne dla naszych uczniów. Proszę przyjąć moje wyrazy wdzięczności i najszczerszego podziękowania z życzeniami pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i podziękowania,
Jacek Zawodny
Dyrektor