Zapisy dzieci do klasy 1
23 lutego 2022
Redaktor

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.
ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny 2022/2023
Regulamin rekrutacji oraz wzory potrzebnych dokumentów
są dostępne w sekretariacie szkoły w godz. 7:30-15:30
oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce → REKRUTACJA