Przypomnienie – “DRZWI OTWARTE”
28 lutego 2022
Redaktor

Przypominamy, że w dniu 1 marca 2022 (wtorek) w godz. 16.00 – 17.00
rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami
w ramach “DRZWI OTWARTYCH”.

Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę dzień wcześniej
o chęci spotkania z wybranymi nauczycielami.