Podsumowanie akcji pt: “Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska”
13 kwietnia 2022
Redaktor

Karma trafiła dla zwierząt przebywających w schronisku w Radlinie. Dziękujemy uczniom za przyniesienie karmy, okazując w ten sposób wrażliwość i zrozumienie dla bezdomnych zwierząt.

Nauczyciele świetlicy