Program Szkolny Klub Sportowy
16 kwietnia 2022
Redaktor

Od początku lutego br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim jest realizowany program Ministerstwa Sportu – Szkolny Klub Sportowy. W ramach programu odbywają się, w środy i czwartki, zajęcia sportowe z unihokeja, w których bierze udział 19 dzieci. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Zawodny.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.