Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora szkoły
1 czerwca 2022
Redaktor

W dniu 30 maja br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Jedenastoosobowa komisja, składająca się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gminy Koźmin Wielkopolski, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych, dokonała wyboru Pana Jacka Zawodnego na kolejną kadencję (2022-2027).

Jacek Zawodny – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ukończył Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych i Studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”. Dyplomowany menedżer sportu i oświaty, nauczyciel i wykładowca wychowania fizycznego oraz turystyki. Pracuje w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim od 2002r. Jest nauczycielem dyplomowanym. We wrześniu 2017 r. powierzono mu zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim.

fot. Szymon Sikora