”BEZPIECZNE KRĘGI” – profilaktyka w klasie IIa i IIb
23 czerwca 2022
Redaktor

Mając na uwadze zbliżające się wakacje, często czas podwyższonego ryzyka wystąpienia niepożądanych zachowań wobec nieletnich, w klasach drugich przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznego kontaktu z osobą dorosłą. Uczniowie wzięli też udział w zabawie profilaktycznej „Bezpieczne kręgi” zorganizowanej na boisku szkolnym przez wychowawców klas.

Podsumowaniem zabawy była wiedza ucznia, kiedy ma głośno mówić: „NIE”, „NIE CHCĘ”, „NIE ZGADZAM SIĘ”, gdy ktoś namawia lub zmusza do czegoś złego.