Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego
29 czerwca 2022
Redaktor

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocnił u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, służył także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłonił zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

CMI umożliwia odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algorytmicznych i projektowych, co dodatkowo motywuje uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

Projekt Centrum jest niezwykłą przygodą zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Szansą na podniesienie kompetencji, zdobycie doświadczenia, rozwój i poznanie fantastycznych, wartościowych ludzi, którzy inspirują. Niezwykłą szansą na rozwój dla nauczycieli i niezapomnianą przygodą dla uczniów. Dla nauczyciela to, aż 288 h szkoleń na jednej z 5 renomowanych uczelni technicznych w Polsce.

Na zajęciach uczniowie rozwijali swoje umiejętności programowania korzystając z  takich narzędzi jak: Scratch czy PixBlocks. Poznawali też innowacyjną grę do nauki programowania – Scottie Go!, która jest połączeniem realnych, kartonowych klocków służących do pisania przez graczy programów oraz aplikacji, która pozwala zeskanować te programy i przekształcić je na ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohaterów. Mieli też możliwość korzystania z zestawów Lego Education Spike Prime, które zaliczamy do najnowszych elementów kontinuum nauki przedmiotów STEAM z LEGO Education. LEGO Education SPIKE Prime rozwija umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów u wszystkich uczniów, bez względu na ich dotychczasowy poziom wiedzy. Uczestnicy koła brali udział w Godzinie Kodowania, Tygodniu Kodowania, włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

Elżbieta Wojtkowiak