Komunikat – obiady w szkole
19 sierpnia 2022
Redaktor

Ważne! Informujemy, że od 01.09.br. będzie możliwość zjedzenia obiadów przez uczniów w szkole, które będą dofinansowane przez Gminę Koźmin Wielkopolski. Cena obiadów zostanie podana w terminie późniejszym. Zapisów dzieci można dokonywać osobiście lub telefonicznie w szkole od 10-22.08. br. w godz. od 7.00 do 15.00.