Dzień Nauczyciela
16 października 2022
Redaktor

Zapraszamy do obejrzenia migawek z apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli i pracowników SP Nr 1 w wykonaniu uczniów klasy VIII b

Życzenia dla Dyrekcji

Życzenia dla nauczycielki j. niemieckiego oraz nauczycieli religii

Życzenia dla nauczycieli matematyki

Życzenia dla nauczycieli języka polskiego i angielskiego

Życzenia dla nauczycieli historii oraz edukacji wczesnoszkolnej

Życzenia dla pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza, biologa, świetlicy oraz fizjoterapii

Życzenia dla nauczycieli wspomagających, logopedy oraz pań sekretarek

Życzenia dla pracowników obsługi

Zakończenie koncertu