Wyjątkowi goście w Jedynce
16 marca 2023
Redaktor

“Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”.
                                  H.B. Adams

15 marca b.r., placówkę Jedynki, zaszczycili swą obecnością wyjątkowi goście. Pan Zbigniew Lewandowicz, który skomponował muzykę do Hymnu naszej szkoły, przybył wraz z córką Aliną Lewandowicz – Odważną.
Na uwagę zasługuje fakt, iż dziadek pana Zbigniewa – Jan Tettzlaff, był pierwszym dyrektorem naszej placówki w latach 1918 – 1928, która wtedy funkcjonowała jako Szkoła Powszechna.
Zacni goście z sentymentem i wzruszeniem zwiedzili mury szkolne, wpisując się do pamiątkowej Księgi Gości.