Święto Patrona Szkoły oraz Pasowanie Pierwszoklasistów 2023
26 września 2023
Redaktor

22 września 2023 r. był dniem szczególnym dla całej społeczności naszej Jedynki. Po raz kolejny obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Nasza „Jedynka” od zawsze dba o to, by Dzień Patrona był wyjątkowym i indywidualnym świętem szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, władze samorządowe – z burmistrzem panem Maciejem Bratborskim na czele, przyjaciele placówki, m.in. pan Łukasz Mikołajczyk – dyrektor administracyjny Akademii Kaliskiej, a także rodzice naszych uczniów. Obchody Święta Patrona rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w Kościele pw. Świętego Wawrzyńca. Następnie wszyscy udali się przed szkołę, gdzie wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, znakomicie wcielając się w odgrywane role, przypomnieli m. in. historię powstania nazwy miasta oraz jak przebiegał strajk dzieci koźmińskich w latach 1906/1907. Wtedy to bowiem uczniowie wykazali się ogromną odwagą, stając w obronie mowy ojczystej – strajkując przeciwko nauczaniu w języku niemieckim. By uczcić te niezwykłe wydarzenia i zapisać je trwale w pamięci koźminian, postanowiono nadać w 2002 roku szkole imię upamiętniające tę historię.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „NASZ PATRON” oraz testu wiedzy „CO WIEM O PATRONIE SZKOŁY?”.

Celem konkursu jest dodatkowa motywacja uczniów do utrwalenia ważnych wiadomości o historii naszej szkoły. Nasza szkoła bierze udział w różnorodnych programach, konkursach i projektach, dzięki czemu udaje się doposażyć i unowocześnić placówkę. W konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” – laureatem został Adam Gołąbek, a szkoła w nagrodę otrzyma mobilną pracownię komputerową, na którą składać się będą 16 laptopów, mobilna szafa i interaktywny monitor. W nagrodę laureat konkursu otrzymał tablet, z rąk Dyrektora szkoły.

Podczas uroczystości Dyrektor szkoły pan Jacek Zawodny podziękował również osobom działającym w Radzie Rodziców oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju szkoły.

Był to także wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami „Jedynki”. Uczestniczyło w nim aż 60 uczniów, którzy z wielką radością i dumą przyjęli pasowanie symbolicznym ołówkiem przez Dyrektora szkoły.

Tekst: Monika Raś