OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „(NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA”
22 stycznia 2024
Redaktor

NOWY ROK MATEMATYCZNIE

Na pierwszych lekcjach matematyki w nowym roku uczniowie zachwycali się liczbą 2024. W jaki sposób? Uczniowie dodali do siebie sześciany liczb od 2 do 9 i odkryli, że ich suma wynosi 2024.

Nauczycielki matematyki