PODZIĘKOWANIE
12 lutego 2024
Redaktor

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Partnerom, Darczyńcom oraz Sponsorom Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim, którzy zorganizowali, pomogli i wsparli organizację zabawy karnawałowej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności możliwy jest rozwój szkoły, która ma tak piękną tradycję i historię, ale i tworzy podwaliny pod coraz lepsze warunki dydaktyczne dla naszych uczniów. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i najszczerszego podziękowania z życzeniami pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i podziękowania,

Jacek Zawodny
Dyrektor szkoły

Monika Nowakowska
Przewodnicząca Rady Rodziców