PRACOWNIE I NOWE TECHNOLOGIE W „JEDYNCE”
15 lutego 2024
Redaktor

W ostatnich latach systematycznie i sukcesywnie rozwijamy komputeryzację szkoły. W 2018r. zamontowano nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne, pozyskane z rządowego programu „Aktywna tablica. W 2020r. dwukrotnie aplikowano do programów rządowych: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, pozyskując 16 laptopów do nauki zdalnej. W szkole działa światłowód, internet szerokopasmowy oraz dziennik elektroniczny Librus.

W 2021r. placówka wzbogaciła się o kolejny sprzęt komputerowy:

25 tabletów i laptop z projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. A w latach 2022-2023 wdrożyliśmy w szkole Program „Laboratoria Przyszłości. Jest to program, dzięki któremu możemy tworzyć nowe pomysły rozwijające zdolności dzieci. Pomaga to uczniom zdobyć kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Tym samym szkoła pozyskała urządzenia do zajęć z robotyki, programowania, laptop, tablet, aparat fotograficzny, kamerę i drukarkę 3D.

W czerwcu 2023r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Jego organizatorem była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK – PIB), operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wraz z Ministerstwem Cyfryzacji. Laureatem konkursu został Adam Gołąbek, którego praca zyskała uznanie komisji konkursowej. Nagrodą dla szkoły była Mobilna Pracownia Komputerowa, która obejmuje 16 laptopów, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Obecnie w szkole znajdują się 2 stacjonarne pracownie komputerowe i 2 mobilne pracownie komputerowe, w skład których wchodzą: tablety, laptopy i mobilny monitor interaktywny. Wszystkie klasy są wyposażone w monitory interaktywne lub projektory. Pozyskane środki z różnych źródeł wzbogacają infrastrukturę i bazę dydaktyczną szkoły, co przyczynia się do rozwoju placówki i służy naszym uczniom.

Foto: M. Mazurowska, E. Wojtkowiak