INWESTYCJE
7 kwietnia 2024
Redaktor

Rok 2023 i 2024 jest czasem wielu ważnych przedsięwzięć w szkole. Obecnie na dachach sal gimnastycznych montowane są panele fotowoltaiczne w ramach zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski” realizowana przez firmę Goodenergy Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kuklinowie na zlecenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Warto też wspomnieć, że jesienią 2023r., w szkole trwała jedna z największych inwestycji w ostatnich latach: „Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim”. Inwestycję realizowała Gmina Koźmin Wielkopolski, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Weno sp. z o.o. Sp.k. z Chodzieży. Obecnie w szkole funkcjonuje nowoczesna kotłownia gazowa obsługiwana elektronicznie, w której zamontowane są trzy piece.

Cieszę się, że udało się zrealizować tak bardzo potrzebne inwestycje. To milowy krok do przodu w rozwoju naszej placówki oświatowej. W szkole jest ciepło, oszczędnie, nowocześnie i ekologicznie. Uczniowie i pracownicy mają godne warunki do nauki i pracy.

Fot. Maria Mazurowska, Monika Raś

Jacek Zawodny
Dyrektor