XLV POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
21 kwietnia 2024
Redaktor

We wtorek 16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie, odbyły się powiatowe eliminacje XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turniejowych zmaganiach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: 10 – 12 lat oraz dla grupy powyżej 12 lat. W turnieju uczestniczyła również drużyna z naszej szkoły. Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania test z wiedzy i skrzyżowań oraz zadania praktyczne w postaci pokonania rowerem toru przeszkód i udzielania pomocy przedmedycznej. Startujące zespoły wykazały się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego i wykonaniem opatrunku pozorowanej rany oraz świetnymi umiejętnościami jazdy na rowerze. Każdy ze startujących uczniów otrzymał dyplomy i upominki ufundowane przez starostwo, gminy i WORD w Kaliszu. Celem turnieju było propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawdzenie poziomu posiadanej wiedzy w tym zakresie wśród najmłodszych.

Beata Chojnicka