PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
19 kwietnia 2012
admin

ADMINISTRACJA:

Skowrońska Sylwia

OBSŁUGA:

Branecka Halina
Kryś Daria
Kryś Jerzy
Różańska Wiesława
Rzepczyńska Wiesława
Tyczkowska Beata
Waściński Andrzej

GRONO PEDAGOGICZNE
19 kwietnia 2012
admin

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Oddział zerowy

Gorzelanna Dominika

Edukacja wczesnoszkolna

Szkudlarek Mariola

Nowak Marlena

Ratajczyk – Krysiak Beata

Chojnicka Beata

Leśniak Grażyna

Szymura Hanna

Język polski

Kulka Bożena

Głuszek Hanna

Praczyk Agnieszka

Język angielski

Mazurowska Maria

Gołąbek Sylwia

Janicka Paulina

Krysiak Sławomir

Język niemiecki

Kaj Anna

Muzyka

Lewandowicz Małgorzata

Kaj Anna

Plastyka

Lewandowicz Małgorzata

Kaj Anna

Historia

Adamkiewicz Marzena

Przyroda

Filipiak Anna

Balcerek Arleta

Geografia

Filipiak Anna

Balcerek Arleta

Biologia

Balcerek Arleta

Chemia

Brdys Paulina

Maciejewska Izabela

Fizyka

Kulka Jarosław

Matematyka

Weichbrodt Izabela

Matuszak Kornelia

Zajęcia techniczne/

Technika

Nowak Marlena

Chojnicka Beata

Zajęcia komputerowe/

Informatyka

Bonicka Mariola

Ratajczyk Jolanta

Weichbrodt Izabela

Wychowanie fizyczne

Frankowska Hanna

Zawodny Jacek

Włodarczyk Adam

Kukfisz Marek

Religia

ks. Bartosz Ignaszewski

Izabela Kaźmierczak

Wieczny Marek

Wychowanie do życia
w rodzinie

Adamkiewicz Marzena

Biblioteka

Sierszuła Janina

Pedagog

Kuzia Beata

Świetlica

Maryniak Agnieszka

Mazurowska Maria

Sierszuła Janina

Głuszek Hanna

Filipiak Anna

 

DYREKCJA SZKOŁY
19 kwietnia 2012
admin

DYREKTOR SZKOŁY:

Jacek Zawodny

WICEDYREKTOR:

Małgorzata Lewandowicz

 

Dyrektor Szkoły

przyjmuje pracowników oraz

rodziców uczniów w sprawach skarg

i wniosków w każdy poniedziałek

od godz. 1300 –1500

oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca

od godz. 1600 – 1700

 

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy dyrektor przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 1300 –1500

 

W czasie nieobecności dyrektora

zastępuje go wicedyrektor szkoły.

 


Burmistrz Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski

przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki od godz. 900 –1700