DYREKCJA SZKOŁY
19 kwietnia 2012
admin

DYREKTOR SZKOŁY:

Jacek Zawodny

WICEDYREKTOR:

Małgorzata Lewandowicz

 

Dyrektor Szkoły

przyjmuje pracowników oraz

rodziców uczniów w sprawach skarg

i wniosków w każdy poniedziałek

od godz. 1300 –1500

oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca

od godz. 1600 – 1700

 

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy dyrektor przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 1300 –1500

 

W czasie nieobecności dyrektora

zastępuje go wicedyrektor szkoły.

 


Burmistrz Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski

przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki od godz. 900 –1700