Przypomnienie “Otwarte drzwi”
4 marca 2019
Redaktor

Otwarte drzwi, 05.03.2019

16.00-16.30 – otwarte drzwi dla rodziców

16.00-16.30 – spotkanie z rodzicami dotyczące kolonii i półkolonii (s. nr 1)

16.30-17.00 – prelekcja nt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” dla rodziców i nauczycieli (sala gimnastyczna)

17.00-17.30 – prezentacja próbnych wyników egzaminu ósmoklasisty dla rodziców uczniów kl. VIII (s. nr 6)

Spotkanie na temat zagrożeń
29 stycznia 2019
Redaktor

29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.45 w sali gimnastycznej nr 1 odbędzie się spotkanie z pracownikiem Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa” nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków/dopalaczy.

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu.

 

Zebrania z rodzicami
27 stycznia 2019
Redaktor

ZEBRANIA Z RODZICAMI

29.01.2019r. (wtorek)

– godz. 1600  – kl. 0-III 

– godz. 1715  – kl. IV-VIII

– godz. 1645 – 1715 – spotkanie profilaktyczne z policją (sala gimnastyczna nr 1), którego   celem będzie uświadomienie i zwrócenie uwagi rodzicom na pojawiające się problemy wychowawcze dzieci i młodzieży.

UWAGA!

IV a – zebranie z rodzicami 31.01.2019r. (czwartek) o godz. 1600

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020
15 stycznia 2019
Redaktor

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

w woj. wielkopolskim

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie Rodzicom uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/20  przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdują się w nich zasady  naboru do klas pierwszych. Naszym wspólnym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rekrutacji.

Ponadto  informujemy że ulotka informacyjna jest także dostępna w formie elektronicznej https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.jpg/87a312bb-e402-5454-09df-474aa5b5eae6  Jednocześnie prosimy o zamieszenie ww. materiałów
na stronie internetowej szkoły

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców oraz Uczniów, przypominamy, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pytania można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl rekrutacja@ko.poznan.pl

W sprawie przekazania ulotek  informacyjnych skontaktują się z Państwem przedstawiciele organu prowadzącego.

 

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Edukacji

Julitta Maria Włodarczyk

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
3 grudnia 2018
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 4 grudnia 2018 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”

Święto Narodowe
8 listopada 2018
Redaktor

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
5 listopada 2018
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 6 listopada 2018 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”

Ważne
30 października 2018
Redaktor

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2018 r (środa) oraz 02.11.208 r. (piątek)

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową

Kompetencje kluczowe
12 października 2018
Redaktor

Kompetencje kluczowe:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym
  2. porozumiewanie się w językach obcych
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  4. kompetencje informatyczne
  5. umiejętność uczenia się
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.
Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
1 października 2018
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 2 października 2018 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”