ZEBRANIA Z RODZICAMI
13 września 2019
Redaktor

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Wtorek 17.09.2019r. – zebrania z rodzicami:

– godz. 17.00 – klasy I – III

– godz. 17.30 – klasy VIII w sali nr 6 (omówienie Egzaminu Ósmoklasisty)

– godz. 18.00 – kl. IV – VIII

– godz. 18.30 – zebranie Rady Rodziców w sali nr 1

Zapraszamy

DRODZY RODZICE!
23 maja 2019
Redaktor

DRODZY RODZICE!

Mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów przypominamy Państwu, że w szkole funkcjonują Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące podczas przejawiania agresywnych zachowań ucznia na terenie szkoły.

Poniżej znajdziecie Państwo spis osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Lista osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

W naszej szkole funkcjonuje Szkolna Skrzynka Zaufania, która znajduje się przy gabinecie pedagoga. Zarówno uczniowie, rodzice jak i pracownicy szkoły mogą wrzucać do niej uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są ważne lub trudne.

Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi. Dzięki wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom niezbędną pomoc i wsparcie.

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
5 maja 2019
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 7 maja 2019 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”

Dni wolne w maju
30 kwietnia 2019
Redaktor

Dni wolne w maju

01.05.2019 r. (środa) oraz 03.05.2019 r. (piątek)

 02.05. 2019 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
2 kwietnia 2019
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 2 kwietnia 2019 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”

WARSZTATY SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
7 marca 2019
Redaktor

WARSZTATY SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Pedagog szkolny informuje, że istnieje możliwość udziału rodziców w warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, które będą prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 3.

Jest to cykl 10 spotkań, które mają na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży.

Więcej informacji oraz zapisy do poniedziałku 11.03.2019 r. u pedagoga p. Marzeny Tomczak osobiście lub pod nr telefonu 62 7216854 wew. 25

Przypomnienie “Otwarte drzwi”
4 marca 2019
Redaktor

Otwarte drzwi, 05.03.2019

16.00-16.30 – otwarte drzwi dla rodziców

16.00-16.30 – spotkanie z rodzicami dotyczące kolonii i półkolonii (s. nr 1)

16.30-17.00 – prelekcja nt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” dla rodziców i nauczycieli (sala gimnastyczna)

17.00-17.30 – prezentacja próbnych wyników egzaminu ósmoklasisty dla rodziców uczniów kl. VIII (s. nr 6)

Spotkanie na temat zagrożeń
29 stycznia 2019
Redaktor

29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.45 w sali gimnastycznej nr 1 odbędzie się spotkanie z pracownikiem Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa” nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków/dopalaczy.

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu.

 

Zebrania z rodzicami
27 stycznia 2019
Redaktor

ZEBRANIA Z RODZICAMI

29.01.2019r. (wtorek)

– godz. 1600  – kl. 0-III 

– godz. 1715  – kl. IV-VIII

– godz. 1645 – 1715 – spotkanie profilaktyczne z policją (sala gimnastyczna nr 1), którego   celem będzie uświadomienie i zwrócenie uwagi rodzicom na pojawiające się problemy wychowawcze dzieci i młodzieży.

UWAGA!

IV a – zebranie z rodzicami 31.01.2019r. (czwartek) o godz. 1600

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020
15 stycznia 2019
Redaktor

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

w woj. wielkopolskim

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie Rodzicom uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/20  przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdują się w nich zasady  naboru do klas pierwszych. Naszym wspólnym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rekrutacji.

Ponadto  informujemy że ulotka informacyjna jest także dostępna w formie elektronicznej https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.jpg/87a312bb-e402-5454-09df-474aa5b5eae6  Jednocześnie prosimy o zamieszenie ww. materiałów
na stronie internetowej szkoły

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców oraz Uczniów, przypominamy, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pytania można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl rekrutacja@ko.poznan.pl

W sprawie przekazania ulotek  informacyjnych skontaktują się z Państwem przedstawiciele organu prowadzącego.

 

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Edukacji

Julitta Maria Włodarczyk