DRODZY RODZICE!
23 maja 2019
Redaktor

DRODZY RODZICE!

Mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów przypominamy Państwu, że w szkole funkcjonują Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące podczas przejawiania agresywnych zachowań ucznia na terenie szkoły.

Poniżej znajdziecie Państwo spis osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Lista osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

W naszej szkole funkcjonuje Szkolna Skrzynka Zaufania, która znajduje się przy gabinecie pedagoga. Zarówno uczniowie, rodzice jak i pracownicy szkoły mogą wrzucać do niej uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są ważne lub trudne.

Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi. Dzięki wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom niezbędną pomoc i wsparcie.