EMOCJE
17 lutego 2016
admin

Z EMOCJAMI ZA PAN BRAT

4 lutego dzieci z oddziału „0”spotkały się z pracownikiem krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Panią Jadwigą Plutą. Od tego dnia rozpoczął się cykl spotkań pt. „Z emocjami za pan brat”. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz doskonalenie zdolności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć.

WIZYTA W PKO
5 stycznia 2016
admin

WIZYTA W BANKU PKO


WARSZTATY
10 grudnia 2015
admin

Warsztaty prowadzone przez studentów w klasie “O”


WARSZTATY
10 grudnia 2015
admin

Warsztaty prowadzone przez studentów w klasie “O”


A
13 listopada 2014
admin
BAL
13 listopada 2014
admin

Bal przebierańców


WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
9 marca 2014
admin

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W ODDZIAŁACH ZEROWYCH JEDYNKI

Dzieci z oddziałów zerowych SP Nr 1 wraz z wychowawczyniami: Paniami Dorotą Bielawną i Agnieszką Maryniak postanowiły pokazać swym kolegom i koleżankom z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” to wspaniałe miejsce, jakim jest nasza Jedynka,  w którym na co dzień uczą się i bawią, a które już niedługo będzie także ich nowym „drugim domem”.

Dzieci i ich panie zorganizowały dla sześcio-, pięcio-, i czterolatków warsztaty prowadzone Metodą Klanzy. Najpierw wybrały się do przedszkola z zaproszeniami, które osobiście wręczyły dzieciom. Potem wystarczyło już tylko czekać na gości. W przygotowania do warsztatów włączyły się także nauczycielki świetlicy: Pani Izabela Kaźmierczak oraz Pani Maria Mazurowska.

Metoda Klanzy, czyli pedagogika zabawy, to metoda, której głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań raz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia, a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą raz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju.

Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie, np. zabawy integracyjne ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, osób; zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne; gry dydaktyczne, dzięki którym nawet małe dzieci, poprzez zabawę, mogą i potrafią rozwiązywać problemy, poszukiwać rozwiązań.

Nasi mali przyjaciele wspaniale bawili się wśród nowych kolegów, wycinali, kolorowali obrazki, by następnie w zrobionych przez siebie opaskach przejść do kolejnej sali, w której odbywały się zajęcia taneczno-ruchowe. Tam, zamienili się w urocze zwierzątka, które tańczyły w rytm piosenki „Na łące”. Po wesołych pląsach zmęczone przedszkolaki odpoczywały wspólnie na dywanie, popijając orzeźwiający soczek i zajadając się słodkościami.

Przed naszymi sześciolatkami nie lada zadanie… to jeszcze nie koniec warsztatów, jednak dzieci bardzo się cieszą, że mogą ugościć małych Skrzatów.

 

Continue reading

PROGRAMY EDUKACYJNE
2 marca 2014
admin

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

„Moje dziecko idzie do szkoły” jest programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci Oddziałów Zerowych,  ich rodziców, opiekunów i  ich nauczycieli.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły” ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo i o zdrowie. Jego celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w szkole,  w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Ponadto treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw prozdrowotnych, uwzględniając znaczenie aktywności ruchowej, a także właściwego odżywiania oraz przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec bezpieczeństwa i zdrowia. Zadaniem dorosłych jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko.

Program zawiera następujące bloki tematyczne:

 • bezpieczeństwo dziecka,
 • zdrowe odżywianie,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości,
 • przestrzeganie zasad higieny (dbanie o zęby, ochrona wzroku dziecka),
 • zapobieganie wadom postawy,
 • zapobieganie wadom mowy u dziecka,
 • zdrowie psychiczne dziecka:

– osiągnięcie dojrzałości szkolnej

– regularny tryb życia

– dostosowanie warunków bytowych dziecka

W naszej szkole w Oddziałach Zerowych  program ten jest realizowany przez nauczycieli prowadzących Zerówki przy współpracy z pielęgniarką szkolną, panią pedagog, policją, logopedą a także rodzicami dzieci.


Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie biorą udział w programie profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program składa się z zajęć warsztatowych.

Są to:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu tytoniowego?

Zajęcia koncentrują się na oddziaływaniu na wiele zmysłów dzieci i są dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności doświadczeń i potrzeb.

 

Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy

W naszej placówce szkolnej jest realizowany projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Jest skierowany dla dzieci i ich rodziców.

Od najwcześniejszych lat w dziecku należy kształtować zdrowotne nawyki żywieniowe, informować o roli żywienia w zachowaniu zdrowia, a tym samym zapobiegać chorobom. Dziecko, które chodzi do szkoły musi mieć wykształcony nawyk zjadania pierwszego śniadania przed wyjściem z domu. Posiłek ten decyduje w ogromnej mierze o kondycji dziecka w szkole, jego zdolnościach skupienia oraz przyswajania wiedzy. Dzieci prawidłowo odżywione, jedzące pierwsze i drugie śniadanie osiągają lepsze wyniki w nauce oraz lepiej się rozwijają. Nieprawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza). Rozwijająca się nadwaga i otyłość wywołuje zaburzenie funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób oraz gorszych wyników w nauce. Dzięki realizowanemu projektowi, dzieci i młodzież otrzymują rzetelne informacje na temat spożywanych produktów żywnościowych i staną się konsumentami świadomie wybierającymi tylko to, co „zdrowe” przy współudziale swoich najbliższych.

PROGRAMY EDUKACYJNE
2 marca 2014
admin

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

„Moje dziecko idzie do szkoły” jest programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci Oddziałów Zerowych,  ich rodziców, opiekunów i  ich nauczycieli.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły” ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo i o zdrowie. Jego celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w szkole,  w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Ponadto treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw prozdrowotnych, uwzględniając znaczenie aktywności ruchowej, a także właściwego odżywiania oraz przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec bezpieczeństwa i zdrowia. Zadaniem dorosłych jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko.

Program zawiera następujące bloki tematyczne:

 • bezpieczeństwo dziecka,
 • zdrowe odżywianie,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości,
 • przestrzeganie zasad higieny (dbanie o zęby, ochrona wzroku dziecka),
 • zapobieganie wadom postawy,
 • zapobieganie wadom mowy u dziecka,
 • zdrowie psychiczne dziecka:

– osiągnięcie dojrzałości szkolnej

– regularny tryb życia

– dostosowanie warunków bytowych dziecka

W naszej szkole w Oddziałach Zerowych  program ten jest realizowany przez nauczycieli prowadzących Zerówki przy współpracy z pielęgniarką szkolną, panią pedagog, policją, logopedą a także rodzicami dzieci.


Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie biorą udział w programie profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program składa się z zajęć warsztatowych.

Są to:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu tytoniowego?

Zajęcia koncentrują się na oddziaływaniu na wiele zmysłów dzieci i są dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności doświadczeń i potrzeb.

 

Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy

W naszej placówce szkolnej jest realizowany projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Jest skierowany dla dzieci i ich rodziców.

Od najwcześniejszych lat w dziecku należy kształtować zdrowotne nawyki żywieniowe, informować o roli żywienia w zachowaniu zdrowia, a tym samym zapobiegać chorobom. Dziecko, które chodzi do szkoły musi mieć wykształcony nawyk zjadania pierwszego śniadania przed wyjściem z domu. Posiłek ten decyduje w ogromnej mierze o kondycji dziecka w szkole, jego zdolnościach skupienia oraz przyswajania wiedzy. Dzieci prawidłowo odżywione, jedzące pierwsze i drugie śniadanie osiągają lepsze wyniki w nauce oraz lepiej się rozwijają. Nieprawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza). Rozwijająca się nadwaga i otyłość wywołuje zaburzenie funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób oraz gorszych wyników w nauce. Dzięki realizowanemu projektowi, dzieci i młodzież otrzymują rzetelne informacje na temat spożywanych produktów żywnościowych i staną się konsumentami świadomie wybierającymi tylko to, co „zdrowe” przy współudziale swoich najbliższych.

WIGILIA W KLASACH ZEROWYCH
7 stycznia 2014
admin

Wigilia w Oddziałach Zerowych

Wigilia w Oddziałach Zerowych odbyła się 20 grudnia 2013r. Dzieci najpierw same przygotowały wspólny stół wigilijny nakryty białym obrusem, pod którym leżało sianko. Następnie udały się na apel świąteczny przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki. Po części oficjalnej przyszły do swojej klasy, by złożyć sobie i paniom życzenia, podzielić się opłatkiem  i spożyć wieczerzę składającą się z ich ulubionych owoców i słodyczy. W trakcie poczęstunku, zjawił się bardzo oczekiwany gość. Był nim oczywiście gwiazdor, który rozdał zerówkowiczom hojne prezenty.

Zabawom i śpiewaniu kolęd wydawało się nie być końca aż do chwili, w której dzieci zostały zabrane przez swoich rodziców.